top

Øjenbryn, ptose & andre abnorme tilstande

Vi er alle unikke, og nedenstående fotos (eftergivet med tilladelse fra patient) er repræsentative for de resultater, som kan opnås ved operation ud fra de givne fysiske/anatomiske forhold. Læg derfor godt mærke til øjenomgivelserne (f.eks. øjenbrynshøjde, øjenåbning, øjendybde mm.) på de enkelte fotos, som er meget afgørende for det endelige resultat! "Efter-billederne” er ikke redigeret/manipuleret og taget ca. 3 måneder efter operation (NB opheling er først komplet efter 6-12 måneder). "Ptose" er en svag "løfte-muskel" til øvre øjenlåg, som ved operation kan "strammes op".

Ptose (muskelslaphed), begge sider.
                     
Øjenbrynsløft, patientens venstre side, fold på øjenlåg var til gene og svandt efter operation.
                     
Ptose (muskelslaphed), patientens venstre side.
                     
Cholesterolaflejring, patientens højre nedre øjenlåg, 1 laserbehandling.
                     
Begge øvre øjenlåg opereret (overskydende hud) + venstre øjenlåg opereret for slap løftemuskel ('ptose”).
                     
Begge nedre øjenlåg opereret, og venstre øvre øjenlåg opereret for slap løftemuskel ('ptose”).
                     
Begge nedre øjenlåg er operativt opstrammet og inverteret/drejet/vendt indad.
                     
Begge nedre øjenlåg operativt opstrammet (og patientens højre nedre øjenlåg inverteret/drejet indad).
                     
Gevækst i hud operativt fjernet (kilestykke af låg fjernet) fra patientens højre nedre øjenlåg.
                     
Ptose (muskelslaphed), patientens venstre side.
                     
Ptose (muskelslaphed), begge sider.
                     
Begge øvre øjenlåg opereret med opstramning af løftemuskel ('ptose”) og overskydende hud fjernet.
                     
Ptose (muskelslaphed), patientens venstre side.
                     
Øjenbrynsløft, begge sider.
                     
Ptose (muskelslaphed), begge sider.
                     
Øjenbrynsløft, patientens venstre side.
                     
Ptose (muskelslaphed), begge sider.
                     
Overskydende hud på øvre øjenlåg fjernet samt opereret for ptose (muskelslaphed), begge sider.
Patientens venstre øjenbryn operativt løftet.
                     
Øjenbrynsløft, begge sider + øjenlåg opereret for overskydende hud, begge sider.
                     
Øjenbrynsløft, begge sider.
                     
Ptose (muskelslaphed), begge sider.