top

Upper Blepheroplasty

Before and after photos. Patients between 30 - 50 years of age:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Udover øvre øjenlågsoperation er gule cholesterolaflejringer (xantalasmatae) på nedre øjenlåg blevet fjernet med laser